sobota, 17 października 2020

 

Przypominamy że już dostępna jest Zdalna  Platforma Szkoleniowa dla kandydatów na działkowców. Wejdź w link poniżej i zapoznaj się z regulaminem .

http://www.poznan.pzd.pl/informacje.php?body=article&name=dla-nowych&lang=pl

 

sobota, 10 października 2020

      W związku z awarią woda 
          od dziś tj. 10.10.2020r. 
             zostaje wyłączona .

                              W razie pytań prosimy 

                            o kontakt z elektrykiem  .

poniedziałek, 21 września 2020

 

Informacja ogólna na rok 2020r.

Rodzinnego Ogrodu Dzia ł kowego

im. Lotnictwa Polskiego w Poznaniu

  • Opłata ogrodowa za 2020 1,21zł / za 1 m2 działki
  •     Oplata na KZ PZD 0,09 zł / za 1m2 działki
  • Składka członkowska            6 zł / za działkę
  • Opłata za wywóz śmieci 200,00 zł / za działkę

1 .Roczną opłate ogrodową za działkę przepisów regulujących   w terminie do 31.10.2020r. 

2 .Należnośći finansowe realizujemy tylko bezgotówkowo płacąc przelewem  na konto; ROD im. Lotnictwa Polskiego ul. Krzywoustego 3

Nr konta bankowego:   96 9043 1070 2070 0010 0335 0001 PBS

  w tytule przelewu podając imię i nazwisko sektora sektora oraz nr działki 

3 .Opłatę za zużycie Energii Elektrycznej w terminie do Dnia 30.11.2020r .Wpłaty gotówkowe kwoty poniżej 50 00zł - przyjmowane beda TYLKO za prąd - Dwie Soboty listopada br . Wyższe opłaty tylko w formie bezgotówkowej

4. Wpłaty od nowych działkowców na rok 2020r.

v wpisowe dla nowych członków 300 zł ; 

v opłata inwestycyjna 1000zł 

5. Biuro czynne od 1 maja do 30 września w soboty 

godzinach od 11.00-13.00 

w  pozostałych m-ce telefonicznie w formie zdalnej pracy.

Adres e-mail ; rodim.lotnictwa.polskiego@op.pl

Adres internetowy ROD www.rodlotnictwapolskiego.pl

W okresie maj –wrzesień skrzynka przy biurze ROD

6.Wykaz członków   zarządu   ROD

Ø Prezes 604-592-663                                

Ø Wiceprezes 600-105-312                        

Ø Skarbnik 660-848-450                             

Ø Sekretarz 502-761-899                            

Ø Członek Zarządu 605-907-760                

Osoby Funkcyjne w ROD

                 Konserwator / elektryk 604-592-665     

Gospodarz 660-164-580 Od 1.10.2020r.                           

7.Zużycie energii elektrycznej za rok 2020r. będzie odczytywane na koniec września natomiast opłata za prąd należy dokonać do dnia 30.11.2020r.

8.Gałęźie drzew - bez liści pocięte na kawałki o dł.1m w br . Składać na placu obok śmietnika w terminie do 15 .11.2020r . Po tym terminie zostaną z utylizowane.

9.Do segregacji bioodpadów wydzielony będzie jeden duży kontener na liście , trawy inne odpady zielone owoców i warzyw , resztek żywności – bez mięsa i kości. Do pozostałych rodzajów odpadów wyznaczone będą specjalne oznaczone kontenery.

10.Ogólną zasadą przyjętą w ROD jest ,że odpady zielone zagospodarowuje się we własnych kompostownikach ,odpady budowlane i odpady z likwidacji zaniedbanych działek – odpłatnie na koszt działkowca.

11.Brama wjazdowa w miesiącach marzec-październik  otwarta  będzie w każdą środę i sobotę w godzinach od 10.00-18.00 , natomiast w miesiącu Listopad tylko w soboty w godzinach od 10.00-16.00,w pozostałe miesiące na telefon. (jeśli będzie padać Gospodarz ma prawo nie otworzyć bramy )w razie pytań prosimy o kontakt z gospodarzem  Ogrodu.

W czasie pandemii zarząd ROD działać będzie od października br w formie zdalnej pracy, wszystkie sprawy załatwiane będą telefonicznie lub pocztą e-mail.

 

Zarząd ROD


poniedziałek, 11 maja 2020

czwartek, 9 kwietnia 2020


Z okazji Świąt Wielkanocnych , składamy wszystkim naszym Działkowcom oraz ich rodzinom najlepsze życzenia.Niech ten szczególny czas będzie dla wszystkich okresem zadumy, wyciszenia, wypoczynku , oraz  prawdziwej radości a w tym trudnym dla nas czasie życzymy przede wszystkim zdrowia .
piątek, 3 kwietnia 2020


Zanim pójdziesz na ogród PRZECZYTAJ!!!


Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie obowiązujących przepisów w zakresie dostępu do działki w ROD .


W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej sprzecznymi informacjami o prawa działkowca do przebywania na działce w ROD, informujemy, że na gruncie obowiązującego prawa brak jest podstaw dla formułowania wniosku, aby obowiązywał zakaz przebywania na działkach ROD. W szczególności wskazać należy na fakt, że działkowiec posiada tytuł prawny do indywidualnej działki. Co więcej, działkowcowi przysługuje prawo własności do naniesień i nasadzeń zlokalizowanych na tej działce. Zakaz przebywania na działce byłby zatem równoznaczny z wprowadzeniem wobec działkowca ograniczenia w korzystaniu z chronionych ustawą praw majątkowych, a nawet prawa własności. W obecnych warunkach żaden przepis prawa powszechnego nie statuuje takich ograniczeń. Warto podkreślić, że specyficzne rozwiązania prawne obowiązujące w ROD, gdzie poszczególne obszary (działki) mają indywidualnych, „prywatnych” dzierżawców, wykluczają też możliwość zakwalifikowania działek jako terenów zielni pełniących funkcje publiczne.
 Krajowy Zarząd PZD pragnie podkreślić, że mając świadomość powagi sytuacji wywołanej epidemią, w ramach posiadanych uprawnień, PZD podjął decyzję o zamknięciu terenów ROD dla osób trzecich. W funkcjonowaniu ROD wprowadzono również szereg obostrzeń dotykających działkowców, m.in. wyłączono z użytkowania przestrzenie wspólne w ogrodach, jak place zabaw, świetlice itp. Do działkowców kierowane są komunikaty o ograniczenie do minimum aktywności na terenie ROD, zachowanie szczególnej ostrożności, powstrzymanie się od bezpośrednich kontaktów z osobami spoza najbliższej rodziny.
Jednocześnie, mając na uwadze sygnały o próbach nakładania na działkowców mandatów w związku z pobytem na działce, jak również z powodu przemieszczania się w celu dotarcia na działkę w ROD, KZ PZD wskazuje, że powyższe działania budzą poważne wątpliwości w kontekście obowiązujących przepisów. Stoją też w sprzeczności z publicznymi wypowiedziami przedstawicieli władz, w tym Ministerstwa Zdrowia. Niewątpliwie w określonych stanach faktycznych wyjazd na działkę w ROD może być zaliczany do kategorii przemieszczania się w celu zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego. Wskazując na powyższe, KZ PZD apeluje do działkowców, aby pomimo przysługujących im praw, maksymalnie ograniczyli wizyty na działkach. Jakkolwiek teoretycznie, przy należytej ostrożności, pobyt na działce nie powinien rodzić ryzyka, to jednak nie zawsze wszystko możemy kontrolować.
Pamiętajmy, w obecnych warunkach, każda zbędna aktywność poza miejscem zamieszkania, to zwiększenie ryzyka. Ograniczmy wizyty w ROD i dopilnujmy, aby zarówno w ogrodzie, jak i w drodze do niego, zachować maksimum ostrożności. Co więcej, widząc przypadki naruszenia prawa, nie wahajmy się zawiadomić o nich organów porządkowych. Ścisłe respektowanie ograniczeń, nawet jeżeli są uciążliwe, jest konieczne, zarówno dla dobra nas samych, jaki i ogółu społeczeństwa.


 Krajowy Zarząd PZD 3 kwietnia 2020 r. 


Prosimy o zapoznanie się również z Apelem do Działkowców w sprawie przestrzegania ograniczeń w korzystaniu działek w ROD w czasie epidemii oraz bieżącymi wydarzeniami w PZD.