Historia Ogrodu

Rodzinny Ogród Działkowy im. Lotnictwa Polskiego w Poznaniu położony przy ul. Bukowskiej 237 liczy 222 działki, każda o powierzchni 300 m2. Ogród powstał wiosną 1979 roku na terenie należącym do byłej jednostki wojskowej a jego działkowiczami zostali żołnierze zawodowi i długoletni pracownicy cywilni Dowództwa Wojsk Lotniczych oraz kadra jednostek lotniczych Garnizony Poznań podległych Dowództwu Wojsk Lotniczych.
Początkowo ogród nosił nazwę Wojskowy Ogród Działkowy, w 1981 roku zmienił nazwę na Pracowniczy Ogród Działkowy a w 2005 na Rodzinny Ogród Działkowy. Od roku 1989 Zarząd przydziela działki również osobom niezwiązanym z wojskiem.
Ogród Działkowy posiada pełną infrastrukturę realizowaną w poszczególnych latach, która pozwala działkowcom uprawiać swoje działki w zakresie warzywno-owocowo-kwiatowym bez żadnych przeszkód. Na tę infrastrukturę składa się: ogrodzenie zewnętrzne siatką metalową o wysokości 2 m., parking na około 100 samochodów, sanitariat, pomieszczenie administracyjne (siedziba Zarządu), sieć energetyczna, sieć wodociągowa i zbiornik na wodę o pojemności 100 tysięcy litrów, hydrofornia, własne ujęcie wody (studnia głębinowa o głębokości 140m) pozwalające na niedrogie i nieprzerwane korzystanie z potrzebnej ilości wody przez wszystkich działkowców ogrodu. W roku 2005 ogród uzyskał z Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania zezwolenie prawnowodne.
Cechą charakterystyczną ogrodu są trawiaste drogi wewnętrzne i alejki, które poprzez swoją zieloność stwarzają nastrój odprężenia i relaksu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz