niedziela, 2 kwietnia 2017

Opłaty ogrodowe 2017 roku


Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD im. Lotnictwa Polskiego w Poznaniu, które odbyło się 25 marca 2017 roku, podjęto m.in. uchwałę dotyczącą wprowadzenia nowych naliczeń powierzchni działek i wysokości opłat grodowych na 2017 rok.


W związku z opracowaniem nowego planu zagospodarowania przestrzennego ROD, w oparciu o wykonane pomiary geodezyjne, zaktualizowana został powierzchnia wszystkich działek.

Łączna powierzchnia 222 działek wynosi 67 900 m kw., co oznacza wzrost powierzchni działek o 1300 m kw.

W wyniku pomiaru ustalono, że:
- 60% działek ma powierzchnię około 300 mkw +/- 5 mkw
- 40% działek jest znacznie większych niż 300 m kw.

Walne Zebranie Członków PZD w ROD im. Lotnictwa Polskiego, na podstawie art 64 pkt 9 Statutu PZD, postanowiło przyjąć zmianę planu zagospodarowania ROD.
W podjętej w tym temacie uchwale, zapisano także, że powierzchnia działek, wg pomiarów geodezyjnych, stanowi podstawę do naliczenia opłat ogrodowych począwszy od opłaty za 2017 rok.

Walne Zebranie Członków PZD w ROD im. Lotnictwa Polskiego, na podstawie art 64 pkt 6 i 7 Statutu PZD, podjęło uchwałę o wysokości opłat ogrodowych i preliminarza finansowego ROD na 2017 rok.

- opłata ogrodowa – 0, 93 gr za 1 m kw. działki
- opłata na KZ PZD – 0,07 gr za m kw. Działki
- składka członkowska – 6 zł za działkę
- opłata za wywóz śmieci – 96 zł za działkę

W związku z tym że poszczególne działki na terenie Ogrodu różnią się wielkością, różna będzie także wysokość opłaty ogrodowe.

Działkowiec, aby wyliczyć jakiej wysokości opłatę powinien w 2017 roku zapłacić za działkę, musi wykonać następujące obliczenie:

powierzchnia działki w m kw....x 1 zł (czyli 0,93+0,07 gr) + 6 zł + 96 zł

PRZYKŁAD
Jeśli powierzchni działki wynosi 299 m kw
299 x 1 zł+6 zł+96 zł = 401 zł

Termin płatności 30 czerwca 2017 roku