sobota, 26 sierpnia 2017

Dzień Działkowca 2017


Dzień Działkowca 05.08.2017r.


5 sierpnia w naszym Ogrodzie świętowaliśmy Dzień Działkowca. Była to okazja do podsumowania działań realizowanych przez Zarząd oraz wyróżnienia Działkowców posiadających najpiękniejsze działki. 

W tym roku gościem szczególnym był Prezes Okręgu Poznańskiego PZD Zdzisław Śliwa, który chwalił piękny wygląd naszego Ogrodu i gratulował jego rozwoju.

Po części oficjalnej uroczystości, w trakcie której rozstrzygnięto konkursy na najpiękniejszy bukiet kwiatów, najsmaczniejsze ciasto i najlepsza nalewkę Działkowcy wysłuchali koncertu zespołu Forcom Band.

W tym roku wyróżniono :

- Działkowców użytkujących działki: E 4, G 2, A 7, D 7, D 12, G 6, H 3, J 5, K 6, K 8, K 10 uznając ich działki za najpiękniejsze,

- oraz Działkowców, którzy aktywnie korzystają z kompostowników z działek: B 2, B 16, G 15, E 1. 

 


niedziela, 2 kwietnia 2017

Opłaty ogrodowe 2017 roku


Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD im. Lotnictwa Polskiego w Poznaniu, które odbyło się 25 marca 2017 roku, podjęto m.in. uchwałę dotyczącą wprowadzenia nowych naliczeń powierzchni działek i wysokości opłat grodowych na 2017 rok.


W związku z opracowaniem nowego planu zagospodarowania przestrzennego ROD, w oparciu o wykonane pomiary geodezyjne, zaktualizowana został powierzchnia wszystkich działek.

Łączna powierzchnia 222 działek wynosi 67 900 m kw., co oznacza wzrost powierzchni działek o 1300 m kw.

W wyniku pomiaru ustalono, że:
- 60% działek ma powierzchnię około 300 mkw +/- 5 mkw
- 40% działek jest znacznie większych niż 300 m kw.

Walne Zebranie Członków PZD w ROD im. Lotnictwa Polskiego, na podstawie art 64 pkt 9 Statutu PZD, postanowiło przyjąć zmianę planu zagospodarowania ROD.
W podjętej w tym temacie uchwale, zapisano także, że powierzchnia działek, wg pomiarów geodezyjnych, stanowi podstawę do naliczenia opłat ogrodowych począwszy od opłaty za 2017 rok.

Walne Zebranie Członków PZD w ROD im. Lotnictwa Polskiego, na podstawie art 64 pkt 6 i 7 Statutu PZD, podjęło uchwałę o wysokości opłat ogrodowych i preliminarza finansowego ROD na 2017 rok.

- opłata ogrodowa – 0, 93 gr za 1 m kw. działki
- opłata na KZ PZD – 0,07 gr za m kw. Działki
- składka członkowska – 6 zł za działkę
- opłata za wywóz śmieci – 96 zł za działkę

W związku z tym że poszczególne działki na terenie Ogrodu różnią się wielkością, różna będzie także wysokość opłaty ogrodowe.

Działkowiec, aby wyliczyć jakiej wysokości opłatę powinien w 2017 roku zapłacić za działkę, musi wykonać następujące obliczenie:

powierzchnia działki w m kw....x 1 zł (czyli 0,93+0,07 gr) + 6 zł + 96 zł

PRZYKŁAD
Jeśli powierzchni działki wynosi 299 m kw
299 x 1 zł+6 zł+96 zł = 401 zł

Termin płatności 30 czerwca 2017 roku

niedziela, 26 marca 2017

Włączenie wody na sezon 2017

UWAGA DZIAŁKOWCY!!!

1 kwietnia 2017 roku (sobota)

nastąpi uruchomienie systemu wodnego na terenie Ogrodu. 

Prosimy o zamontowanie, do tego czasu,  kranów na terenach działek.

środa, 15 marca 2017

Walne Zebranie Sprawozdawcze 2017 rok


Walne Zebranie Sprawozdawcze

 odbędzie się 25 marca 2017 roku

w Domu Działkowca ROD
im. 1000-lecia Państwa Polskiego
ul. Bukowska 236

o godzinie: 14.00 w I terminie

14.30 w II terminieUchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny później są ważne bez względu na liczbę członków Stowarzyszenia obecnych na zebraniu.


Serdecznie zapraszamy do udziału w zebraniu, jest to bowiem okazja do podejmowania wspólnych decyzji i dyskusji na temat przyszłości
i rozwoju naszego Ogrodu.
Wiceprezes ROD Prezes ROD
Jan Olejniczak Ewa Rowińska


Materiały sprawozdawcze z 2016 roku dostępne są w 18.03.2017 r. godz. 12.00-13.00 w biurze naszego Ogrodu.


Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczego

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
5. Wybór komisji Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków.
6.Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności w 2016 r. (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).
7.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2016 roku.
8.Ocena działalności Zarządu przez Komisję Rewizyjną ROD za 2016 r. wraz
z wnioskiem
o przyjęcie sprawozdania.
9.Projekt planu na 2017 rok.
10.Projekt preliminarza finansowego na 2017 rok.
11.Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
12.Dyskusja.
13.Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2016 roku.
14. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2016 rok.
15.Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD
w 2016 rok.
16.Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2017 roku.
17.Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców *.
18.Uchwalanie planu pracy na 2017 rok.
19.Uchwalenie preliminarza finansowego na 2017 rok.
20.Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności Ogrodu.
21.Sprawy różne.
22.Zakończenie obrad.

* Tylko w przypadku podjęcia inwestycji

czwartek, 5 stycznia 2017

Nasz Ogród ma własny prąd.

Nasz Ogród ma już własne przyłącze prądu. 3 stycznia 2017 roku odbyło się uroczyste, symboliczne przecięcie wstęgi, którego dokonali: Prezes naszego Ogrodu Ewa Rowińska oraz Prezes OZ PZD Zdzisław Śliwa. 
Ta skromna uroczystość była ukoronowaniem starań Prezesa Ogrodu oraz całego Zarządu dotyczących postawienia stacji transformatorowej i tym samym uniezależnienia energetycznego naszego Ogrodu. 
Spotkanie było także dobrą okazją, by podsumować miniony rok 2016, w którym poczyniono kilka znaczących inwestycji w naszym Ogrodzie, m.in.:
- podłączenie przyłącza prądu, 
- uzyskanie pozwolenia wodnego na kolejnych 20 lat,
- uaktualnienie pomiarów geodezyjnych.