poniedziałek, 14 kwietnia 2014

Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych


Informacja po zebraniu

Szanowni Państwo,
informacja po Walnym Zebraniu nie będzie rozsyłana Działkowiczom, ze względu na wysokie koszty druku i wysyłki. 
      
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im Lotnictwa Polskiego w Poznaniu uprzejmie informuje, że odbyte 29 marca 2014r. (w drugim terminie) zebranie sprawozdawcze ogrodu działkowego przyjęło uchwały obowiązujące wszystkich działkowców naszego ogrodu.
1. Zebranie zatwierdziło sprawozdanie zarządu za rok 2013 oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej za 2013r.


2.   Uchwaliło opłaty na rzecz ogrodu w wysokości 1,04zł od m2 powierzchni działki, trzy godziny pracy na rzecz ogrodu lub ekwiwalent 30 zł. Obowiązkowa składka uchwalona przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców to 19gr. za m2 działki (300m2 x 0,19zł =57zł).
Razem w roku 2014 wszystkie opłaty od działki wynoszą 399 zł - płatne do 31 maja 2014r. Wpłaty należy dokonać na konto ogrodu nr: 96 9043 1070 2070 0010 0335 0001 w Poznańskim Banku Spółdzielczym ul. Bolesława Krzywoustego 3  na blankiecie prosimy podać numer działki.


Po tym terminie płacimy obowiązkowe odsetki 13%.


Z pracy na rzecz ogrodu zwolnieni są członkowie zarządu, komisji rozjemczej i rewizyjnej, natomiast działkowcom posiadającym działki narożne zaliczona zostaje praca 3 godz. na rzecz ogrodu w wys. 30 zł.


3.  Zebranie przyjęło plan pracy zarządu na 2014r.oraz preliminarz finansowy ogrodu na rok 2014, którego wpływy kształtują się w wysokości 115.708zł, natomiast wydatki kształtują się w granicach 115.155 zł; rezerwa 553 zł. Na wydatki znaczny wpływ mają: inwestycje 32.000 zł oraz wywóz śmieci i bioodpadów  30.000 zł . Ze szczegółowym preliminarzem mogą zapoznać się Państwo w biurze zarządu.


4. W uchwalonym przez Walne Zebranie zadaniu inwestycyjnym zawarty jest remont- wymiana rur wodociągowych na dwóch odcinkach po 120 mb., między sektorami C-F i H-A oraz wymiana 50 liczników energii elektrycznej na następujących działkach:


F :1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18;


G: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24;


H: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18.Obowiązujące postanowienia Zarządu ROD


1. Wjazd samochodami osobowymi i innymi pojazdami mechanicznymi na teren ogrodu tylko w okresie dobrej pogody (suchy i zamarznięty grunt).


               W środy godz.. 15:30  -  18:00


               W soboty godz. 12:00 -  17:00


      Wjazd w innych terminach po uzgodnieniu z gospodarzem ogrodu.


2.  Dozwolony tonaż samochodu łącznie z towarem to 3,5 tony (teren musi być suchy lub zamarznięty).


3. Wykonywanie oprysków drzew i krzewów środkami chemicznymi rano lub wieczorem z uwzględnieniem upraw sąsiadów.


4. Prowadząc remont altan działkowicz zobowiązany jest do wywozu wszystkich pozostałości po remoncie na własny koszt; dotyczy to również wyrzucania zużytych sprzętów gospodarstwa domowego.


5.  Obowiązkiem działkowicza jest zabezpieczenie doprowadzenia wody na działkę (krany) przed zimą i kradzieżą.


6. Działkowicze, którzy chcieliby odpracować uchwalone godziny pracy na rzecz ogrodu, proszeni są o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu gospodarzowi celem przygotowania odpowiednich prac.


7.  W związku z dużymi kosztami wywozu bioodpadów i śmieci, na działce można spalać drobne gałęzie w okresie od października do kwietnia z uwzględnieniem, aby nie zadymiać przebywających na działce sąsiadów.


8.  Zarząd zobowiązuje działkowców do powiadamiania o zmianach swoich adresów i numerów telefonów, gdyż wysyłane listy, w tym polecone, generują koszty, a działkowiec informacji nie otrzymuje.


9.   Psy na terenie ogrodu wyprowadzamy tylko na smyczy.


10. Została uruchomiona strona internetowa naszego ogrodu pod adresem: www.rodlotnictwapolskiego.blogspot.com, na której umieszczać będziemy aktualne informacje.


                                                                     Za Zarząd


               WICEPREZES                                                                               PREZES
       Angelika JASIŃSKA                                                                    Ewa ROWIŃSKA,
                                                                                                             tel.604592663
Konserwatorem systemu wodociągowego jest:
Pan Jerzy NADGŁOWSKI  działka  K-19   tel. kom. 501-87-13-90


Gospodarz ogrodu: 
Pan Leszek SZCZEPAŃSKI działka K-25 tel. kom. 501-87-13-90


Opłaty Pani Genowefa NADGŁOWSKA będzie pobierała wyłącznie w kancelarii ogrodu w 1 i 3 sobotę miesiąca od godz. 15:00 – 17:00


Posiedzenia zarządu w każdą ostatnią sobotę miesiąca o godz.14:00.


Dyżury członków zarządu w 2 sobotę miesiąca w godz. 14:00-15:00, na których można zgłaszać wszelkie sprawy dotyczące ogrodu.